Tjänster

Rådgivning

 

  • Ägarfrågor
  • Skatterådgivning
  • Bolagsjuridik
  • Deklarationer för företag och privat
  • Resultat och likviditetsbudgetering
  • Generationsskiften
  • Ekonomistyrning
  • Bolagsärenden
  • Företagsvärderingar
  • Övriga ekonomiska konsultationer

 

Revision

 

Vi erbjuder revision till små- och medelstora företag.

 

Med revision skapar du ett ytterligare förtroende och kvalitetsstämpel av ditt företag.

 

Med vår erfarenhet från en av de större revisionsbyråerna så kan vi erbjuda samma kvalitet med en stor närvaro och stort engagemang.

Copyright © All Rights Reserved